verbeteren van het Inspelen van de spitsen

Steeds meer verenigingen kiezen voor een eenduidige en gestructureerde jeugdopleiding, waarbij de ontwikkeling van alle jeugdspelers het ultieme doel is.

In dit specifieke boekwerk staat het verbeteren van het inspelen van de spitsen centraal. Dit sluit volledig aan binnen de "Nederlandse voetbalcultuur".

Het spel van "Kick en Rush" voetbal is niet aan te raden binnen de jeugdopleiding. Door de technische vaardigheden en het tactisch inzicht te ontwikkelen en hier vanaf de jongste jeugd aan te werken leren kinderen dit spelenderwijs.

 

Om de spitsen te benutten als aanspeelpunt om als ploeg te kunnen bijsluiten is het cruciaal dat de spits(en) de bal willen hebben en los komen. De inspeelpass moet strak en zuiver op het juiste moment komen waarna gecommuniceerd moet worden wanneer de spits de bal moet vasthouden, kaatsen of weg draait.

Het leren inspelen op situaties onder volledige weerstand vergroot de vertaling richting de wedstrijd.

Met name het moment leren herkennen wanneer de balbaan open is en de inspeelpass kan plaatsvinden. De spits moet duidelijk aangeven waar en wanneer hij de bal wil ontvangen. Door het bijsluiten van de derde man ontstaat er vaak extra gevaar in aanvallend opzicht.

Deze keuzes dient de jeugd te leren via specifieke trainingen met de juiste coachaccenten. Zodat spelers hier binnen de jeugdopleiding stappen in kunnen maken. Met name de onderlinge coaching en samenwerking zijn hierbij bepalend voor het succes. Als de basis vanaf de jongste jeugd inzichtelijk is gemaakt zal dit later worden uitgediept door de positionering  van het totale team hier op af te stemmen.


Door het verbeteren van het inspelen van de spitsen  optimaal te benutten ondervinden alle jeugdspelers hier grote voordelen van en neemt de kans op een grotere doorstroming van vanuit de junioren naar de senioren sterk toe!

prijs € 19,50

Vul onderstaand formulier in om de pdf te bestellen.

Na het afronden van het betaalproces kunt u de PDF gelijk online downloaden.

Link kwijt? Klik dan hier om de bestelling alsnog af te ronden.